تماس با یادِمی

خوشحالیم که در حال تماس با یادِمی هستید. در کار با وب‌سایت یادِمی با هر مسئله یا ایراد یا نکته‌ای که مواجه شدید می‌توانید از طریق فرم زیر برایمان بفرستید. پیامتان را بررسی می‌کنیم و پاسخ را ازطریق ایمیل خدمتتان می‌فرستیم. پیشنهاد یا نقد یا نظری هم اگر برای بهبود یادِمی داشتید، به روی چشممان می‌گذاریم.