نگارش و ویرایش

«نوشتن» هم مهارت نرم است و هم مهارت سخت. برای عموم افراد، «نوشتن» مهارت نرم است. یعنی هر کسی در هر زمینه‌ای فعالیت می‌کند باید بتواند خوب بنویسد، طوری که وقتی مثلاً یک نامه یا ایمیل برای همکارش می‌نویسد، نوشته‌اش مفهوم و خوش‌خوان باشد.

برای بعضی هم «نوشتن» مهارت سخت است. نویسنده‌ها و مترجم‌ها و ویراستارها و محتوانویس‌ها و تبلیغ‌نویس‌ها و دیگر کسانی که «نوشتن» حرفه‌شان است باید خیلی خوب و تمیزتر و گیراتر از عموم افراد بنویسند.

در این صفحه، می‌توانید آموزش‌های متنوع یادِمی در موضوع «نگارش و ویرایش» را یکجا ببیند. آموزش‌ها در قالب‌های مختلفی هستند: دوره، وبینار، مقاله. بسته به نیازتان انتخاب کنید و بهره ببرید.

دوره‌ها

نوشت‌ابزار

950,000 تومان

سرویراستاری

2,900,000 تومان

وبینارها

مقاله‌ها