ارائه‌دهندگان

کاوان بشیری

2 دوره - 8 وبینار
محمدمهدی باقری

2 دوره - 2 وبینار
قدرت حسنی

2 دوره - 2 وبینار
محمد یوسفی‌شیرازی

2 دوره - 1 وبینار
سیدحمید حیدری‌ثانی

2 دوره - 1 وبینار
شایان پسران

1 دوره - 2 وبینار
سیدمجید میرنظامی ضیابری

1 دوره - 1 وبینار - 1 مقاله
توحید محمودپور

1 دوره - 1 وبینار
افسانه دهکامه

1 دوره - 1 وبینار
روشنک بهاریان نیکو

1 دوره - 1 وبینار
معین پایدار

3 وبینار - 1 مقاله
سام دوانی

2 وبینار
آرزو درزی

1 وبینار
صفر عزتی

1 وبینار

برگزارکنندگان

مترجم شدن

4 دوره - 17 وبینار
یادِمی

7 دوره - 3 وبینار
«ویراستاران»

3 دوره - 2 وبینار
حلزون سبز

1 وبینار

حامیان

آموزش در یادِمی
می‌خواهم در یادِمی آموزش ارائه کنم
شروع