فؤاد حبیبی

عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان،
نویسنده و مترجم در حوزۀ فلسفه و جامعه‌شناسی سیاسی.
با سابقۀ انتشار اثر در انتشارات نی، اختران، آگاه، نگاه، ققنوس، علمی و فرهنگی، روزبهان، کتاب آمه، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

وبینارها