قدرت حسنی

سال‌هاست در زمینۀ زبان انگلیسی فعالیت تخصصی می‌کنم. دکترای ترجمۀ زبان انگلیسی دارم، عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و سال‌های زیادی در زمینه‌های مختلفِ مرتبط با زبان انگلیسی تدریس، پژوهش و فعالیت کرده‌ام.

دوره‌ها

وبینارها