کاوان بشیری

مترجم، مشاور و مدرس ترجمه هستم. از سال ۹۳ ترجمه را شروع کردم و در حوزه‌های مختلف آن (چه به‌صورت فریلنس و چه استخدامی) تجربه کسب کردم. در حال حاضر مدیر تولید نشر میلکان هستم و از سال ۱۴۰۰ مترجم‌شدن را راه انداختم که پلتفرمی برای آموزش و آگاه‌سازی مترجمان است. در دو سال گذشته در مجموع بیش از ۱۰۰ ساعت ارائهٔ آموزشی آنلاین داشته‌ام.

دوره‌ها

سرمترجمی

2,000,000 تومان

مسیر مترجم شدن

2,500,000 تومان

وبینارها