دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید.
«معنایی دیگر از آن برداشت کرده‌اند که با آنچه قدما در می‌یافته‌اند، تفاوت دارد.»
وجود فعلِ «تفاوت دارد» در کنارِ «دیگر» حشو نمی‌سازد؟
یعنی جمله را این‌گونه بنویسیم: «معنایی که از آن برداشت کرده اند با آنچه قدما درمی‌یافته اند، تفاوت دارد.» ‌‌

موافقم. نکته‌ی ظریف و صحیحی است. حذف «دیگر» جمله را روان‌تر و سرراست‌تر می‌کند.

۱.در میان ناقدان و پارسی‌گویان ادبی شناخته‌شده بوده است.
۲.ناقدان و پارسی‌گویان ادبی آن را می‌شناسند.

در فیلم جلسه، جمله اول را به جمله دوم تغییر ندادید، حال آنکه می‌گویند مجهول با ساختار زبان فارسی میانه‌ی خوبی ندارد و حرف‌هایی از این دست...سوالم اینجاست که مرز تغییر فعل مجهول به معلوم را چگونه تشخیص دهیم؟

درست است که ساختارِ مجهول در فارسی چندان پرکاربرد نبوده و نیست؛ اما این ساختار به‌کلی هم بی‌کاربرد نیست و گاهی که قصد داشته باشیم مفعول را برجسته کنیم، می‌توانیم از آن بهره بگیریم؛ خصوصاً در متن‌های علمی و دانشگاهی. به‌نظر من، این جمله از نمونه‌هایی است که ساختار مجهول در آن روا است و نمی‌توان آن را به‌صورت معلوم درآورد.

سلام آقای یوسفی.
«به» در حرف اضافه ‌مرکب بیشتر باز می‌کنید. حرف اضافه رو چطور باید تشخیص بدیم؟

حرف‌اضافه‌های مرکب فهرست کمابیش بسته‌ای دارد و با مراجعه به کتاب‌های دستورزبان و احتمالاً بعضی از منابع ویرایش و درست‌نویسی، می‌توان آن‌ها را شناسایی کرد؛ مثلاً:
به‌سویِ، به‌طرفِ، به‌سمتِ، به‌طورِ، به‌صورتِ، به‌موجبِ، به‌دستورِ، به‌دنبالِ، برحسبِ.