دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید.
درباره‌ی کلمه‌ی «جزء» فرمودید که همواره به همین شکل و با همزه می‌نویسیمش؛ مگر در کلمه‌ی «جزوه».
اما نظر مرحوم ابوالحسن نجفی هم می‌توان «جزء» نوشت و هم «جزو».

غلط ننویسیم، ص۱۳۳.

Responsive image
من تأییدکننده‌ی تمام‌وکمالِ نظر استادان و بزرگان نیستم و می‌کوشم با نگاه انتقادی با این دیدگاه‌ها روبه‌رو شوم. در آن مقاله توضیح داده‌ام که چرا اولاً با تمایز معنایی‌ای که بعضی بین «جزء» و «جزو» قائل می‌شوند، مخالفم و ثانیاً بهتر می‌دانم که در زبان معیار، برای یک‌دست‌شدن کاربردها، همیشه این کلمه را به‌صورت «جزء» بنویسیم.
مقاله: virastaran.net/a/11591

«به‌مرور زمان» یا «به‌مرور‌زمان»؟

«به‌مرور زمان.»