هنگام پذیرش اثر باید آن را ارزیابی کنیم. ارزیابی اثر برای پذیرش سفارش و قیمت‌گذاری، شاخص‌هایی دارد که آن‌ها را در این درس مرور می‌کنیم.

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید.