در این درس پای تجربۀ بزرگان می‌نشینیم و می‌کوشیم دربارۀ اخلاق حرفه‌ای ویرایش و سرویراستاری به نگاه‌های تازه برسیم. می‌شنویم و می‌گوییم.

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید.