اولین گام اجرایی ویرایش آماده‌سازی اثر برای تحویل به ویراستار است. این مرحله با بررسی خطاهای کلی و سیاست‌گذاری شروع می‌شود تا دستورکلی و... .

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید.