در کار ویراستاران، برخی خطاها و مشکلات فنی رایج است. اگر آن‌ها را جایی گرد آوریم، می‌توانیم در هر پروژه، سیاهه‌ای داشته باشیم تا کار را رصد کنیم.

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید.