چطور یک اثر را برای ویرایش بپذیریم؟ دربارۀ چه موضوعاتی حساس باشیم؟ کدام جزئیات در سفارش‌گیری مغفول می‌ماند؟ این ریزه‌کاری‌ها را در این درس بررسی می‌کنیم.

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید.