شایسته است هم‌صنف‌های خود را بشناسیم. در جست‌وجوی سرویراستاران، به نشر ایران سر می‌زنیم تا بدانیم چه کسی در کجا چه می‌کند و ارتباطی بسازیم.

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید.