سرویراستار برای تحویل دادن و گرفتن پروژه راه‌های گوناگونی دارد: ایمیل، نرم‌افزار مدیریت پروژه، پیام‌رسان‌ها. این درس نکاتی دربارۀ هرکدام دارد.

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید.