با ابزارهای گوناگونی می‌شود پروژه‌ها را مدیریت کرد: اکسل، ترللو، میزیتو و... . در این درس می‌بینیم ویژگی‌هایی هرکدام چیست و برای چه مناسب است.

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید.