عکس گرفتن از صفحه

در این درس یاد می‌گیریم که چطور می‌توانیم به‌شکل حرفه‌ای از صفحۀ نمایش عکس بگیریم و آن را در مراحل ویراستاری متن استفاده کنیم.

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید.