رونوشت‌گیری و فشرده‌سازی

در این درس با مسئلهٔ رونوشت‌گیری و فشرده‌سازی فایل آشنا می‌شویم و خطرات آن در کار ویراستاری متن را درمی‌یابیم.

دیدگاه‌ها

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری‌تان شوید.