دسترسی آنی
تضمین بازگشت وجه
ضمانت کیفیت
آموزش تعاملی و گام به گام

جدیدترین درس‌های منتشرشده

درس دوره بیشتر
مدیریت حافظه‌های ترجمه کار با مترجم‌یار وُردفست
استخراج فهرست مطالب و جدول‌های پایان‌نامه نوشتن پایان‌نامه در وُرد
استفاده از حافظه‌های ترجمه در فرایند ترجمه کردن کار با مترجم‌یار وُردفست
صفحات عنوان و تقدیم و… نوشتن پایان‌نامه در وُرد
آشنایی با حافظه‌های ترجمه کار با مترجم‌یار وُردفست
کار با سربرگ ریوِیو کار با مترجم‌یار وُردفست
کار با سربرگ ترنسلیشن کار با مترجم‌یار وُردفست
معرفی و مقدمهٔ دوره تولید محتوای تصویری برای اینستاگرام
آشنایی بیشتر با محیط ترجمهٔ نرم‌افزار وردفست کار با مترجم‌یار وُردفست
کار با سربرگ فرمتینگ کار با مترجم‌یار وُردفست